Produkujemy i sprzedajemy mieszanki bitumiczne do wykonywania nawierzchni drogowych. Drogowe nawierzchnie bitumiczne stanowią największą część naszej produkcji.

Nasze mieszanki bitumiczne służą do produkcji nawierzchni drogowych dla wszelkiej kategorii dróg, od nawierzchni dróg lokalnych, po mieszanki mineralno-asfaltowe stanowiące bitumiczną warstwę ścieralną na różne kategorie ruchu.

Żeby poznać szczegóły naszej oferty, skontaktuj się z kierownikiem naszej wytwórni, lub Prezesem Spółki WMBS Sp. z o.o.

Wewnętrzną kontrolę jakości mieszanek bitumicznych i betonów asfaltowych prowadzimy w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), zgodnie z normą PN-EN 13108-5. Produkowane mieszanki bitumiczne  spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych, a system ZKP uprawnia nas do ich znakowania symbolem CE.

Posiadamy własne laboratorium drogowe, w którym kontrolujemy jakość bieżącej produkcji oraz wytwarzamy nowe recepty dla mieszanek mineralno-asfaltowych.